PROGRAM LOJALNOSCIOWY

Regulamin programu lojalnościowego

§1 Organizator
Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma Bona24 sp.z o.o z siedzibą 03-119 Warszawa, ul Modlińska 184A

§2 uczestnictwo w programie

1. Do Programu przystąpić może Uczestnik, który jest Zleceniobiorcą, świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora.
2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego odbywa się automatycznie – każdy Uczestnik bierze w nim udział, jeśli świadczy usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora od momentu uruchomienia Programu.
3. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

§3 Warunki i czas trwania programu
Program trwa od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021r włącznie
W ramach Programu Uczestnik, w zamian za długoterminowe świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Organizatora otrzymuje premie:
Premia za polecenie opiekuna
Premia za długoterminową współpracę oraz powroty na to samo zlecenie

§4 Kryteria przyznawania premii

1. PREMIA ZA POLECENIE OPIEKUNA w wysokości 500zł netto otrzymuje każdy opiekun, który poleci Organizatorowi nowego opiekuna z minimum komunikatywną znajomością języka niemieckiego podając jego imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora i przepracuje minimum 2 miesiące na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy

2. PREMIA ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ ORAZ POWROTY NA TO SAMO ZLECENIE

^

za zlecenie trwające minimum 2 miesiące, opiekun otrzymuje = 20 bonów

^

za każdy powrót do klienta opiekun otrzymuje = 10 bonów

^

za pracę w święta Boże Narodzenie lub Wielkanoc opiekun otrzymuje = 20 bonów

^

za pracę w wakacje za każdy miesiąc lipiec, sierpień opiekun otrzymuje = 20 bonów

^

za przedłużenie zlecenia powyżej 2 miesięcy o każdy kolejny miesiąc opiekun otrzymuje = 10 bonów

Po uzbieraniu  200 bonów opiekun może wymienić 200 bonów na 500zł netto

 Uczestnik programu nie może przekazać należnej premii osobom trzecim

Odbiór nagrody Uczestnik programu zgłasza Organizatorowi na adres mailowy: [email protected]

§5 Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator poinformuje o tym Uczestników.
    2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
    3. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!