Nowotwory układu pokarmowego u seniorów – kompendium wiedzy opiekunki
24 marca 2023

Opiekunka może zetknąć się z chorobą nowotworową u seniora mając świadomość, że jest on podopiecznym onkologicznym, ale może zdarzyć się też tak, że choroba zostanie zdiagnozowana już w trakcie zlecenia. Bez względu na to, w jaki sposób dowiesz się o tym, że senior ma raka (czy z ogłoszenia o zleceniu, czy w trakcie pobytu) musisz wiedzieć z czym wiąże się opieka nad pacjentem onkologicznym.

Nowotwory u seniorów
Nowotwory u osób starszych mają trudniejszy przebieg i gorsze rokowania. Nic w tym dziwnego, seniorzy są obciążeni wieloma schorzeniami, a ich organizm trudniej się regeneruje. Najczęściej występującymi u seniorów nowotworami są rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki i rak płuca. Jak widać większość z tych najczęściej występujących dotyczy układu pokarmowego, to właśnie nimi się dziś zajmiemy.

Późne wykrycie źródłem problemów
Nowotwory u seniorów są wykrywane późno, często wtedy, kiedy są już zaawansowane. Dzieje się tak z dwóch powodów – po pierwsze wiele objawów nowotworowych może być mylona z objawami innych chorób, na które senior już cierpi, a po drugie objawy mogą być niezauważane, gdyż przyjmowane przez seniora leki mogą je maskować. Objawy nowotworów bywają bardzo niecharakterystyczne i łatwo przypisać je innym dolegliwościom, uznając, że senior ma prawo odczuwać ból czy zmęczenie. Późna diagnoza oznacza zaawansowany stan nowotworu, ograniczone możliwości leczenia i gorsze rokowania.

Czego może spodziewać się opiekunka?
Do najczęstszych nowotworów układu pokarmowego należą rak jelita grubego i rak żołądka. Ich przebieg jest różny. Różne są też rokowania i potrzeby chorego.

Rak jelita grubego
Rak jelita grubego może być nawet całkowicie uleczalny, pod warunkiem, że jest wykryty we wczesnym stadium. Leczenie chirurgiczne (usunięcie guza) w połączeniu z dodatkowymi metodami leczenia (chemioterapią, radioterapią lub immunoterapią) może dawać bardzo dobre wyniki. Niestety u seniorów często bywa diagnozowany późno, kiedy zdążył już dać przerzuty. W najtrudniejszej sytuacji są pacjenci, u których stwierdzono tzw. przerzuty odległe, można u nich stosować już tylko leczenie paliatywne czyli takie, którego zadaniem jest utrzymać obecny stan zdrowia jak najdłużej, uśmierzać ból i sprawić by komfort życia była możliwie najlepszy.

Rak jelita grubego – obowiązki opiekunki
W zaawansowanym raku jelita grubego często dochodzi do zrostów w obrębie jelit, jest to sytuacja zagrażająca życiu, która wymaga natychmiastowej operacji. Taka operacja bardzo często wiąże się z wyłonieniem stomii – wyprowadzenia fragmentu jelita przez powłoki ciała. Wyłonienie stomii jest konieczne, kiedy wypróżnianie drogą naturalną nie jest możliwe. Dla opiekunki oznacza to przede wszystkim konieczność wymiany worków stomijnych i higieny stomii. Senior jest też cały czas leczony, konieczne może być podawanie leków i towarzyszenie podczas wizyt w szpitalu. Bardzo ważne jest uśmierzanie bólu. Konieczne może być też stosowanie się do zaleceń dotyczących żywienia.
Rokowania w raku jelita grubego są stosunkowo dobre, nawet z zaawansowaną chorobą pacjenci żyją do kilku lat.

Rak żołądka
Rak żołądka jest bardzo agresywnym nowotworem, bardzo obciążającym dla pacjenta i jego opiekunów. Senior z nowotworem żołądka ma problemy z przyjmowaniem pokarmów, szybko chudnie, przez co też słabnie. Leczenie chirurgiczne nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza, że seniorzy bywają w złym ogólnym stanie zdrowia. W raku żołądka konieczne może być żywienie dojelitowe lub dożylne. Niestety rokowania w nowotworach żołądka są bardzo złe, starsi pacjenci z tym nowotworem żyją najczęściej do kilku miesięcy, a czasem nawet krócej. Jeśli trafiasz na zlecenie do seniora z rakiem żołądka musisz być przygotowana na nagłe pogorszenie stanu zdrowia i odejście podopiecznego.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!