Czy Ukrainki odbiorą pracę polskim opiekunkom?
29 lipca 2022

Z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski przyjechało ponad 3 miliony uchodźców, z czego zdecydowaną większość stanowią kobiety. Szacuje się, że ukraińskich kobiet jest w Polsce około 2 miliony. Czy będę chciały zostać w Polsce na stałe? Czy wejdą na polski rynek pracy? A może będą chciały znaleźć pracę w Niemczech? Czy dla polskich opiekunek zabraknie wtedy pracy?

Kim są Ukrainki, które przed wojną uciekły do Polski?

Przekrój społeczny Pań, które trafiły do Polski jest ogromny. Wśród kobiet, które uciekły przed wojną są osoby bardzo dobrze wykształcone, o wysokim statusie materialno – społecznym oraz takie, które w swoim skraju żyły skromnie. Wśród Ukrainek, które do nas trafiły są zarówno młode dziewczęta, które przerwały edukację, kobiety pracujące, jak i te, które są już w wieku emerytalnym. Dużą grupę stanowią również matki dzieci w różnym wieku.

Czy Ukrainki chcą pracować?

Trudno o tak dużej grupie kobiet mówić jednoznacznie. Uchodźczynie są bardzo różne. Wśród tych około 1,5 – 2 milionów kobiet są kobiety starsze, które nie są już w stanie podjąć pracy, są kobiety z tak dużymi zasobami finansowymi, że nie muszą pracować. Są wśród nich matki, które chcą pozostać w domach ze swoimi dziećmi, są takie, które w najbliższym czasie chcą wrócić na Ukrainę. Jest cała masa kobiet, które z różnych przyczyn nie podejmą się zarobkowania, co oznacza, że liczba tych, które będą poszukiwać pracy jest znacznie mniejsza niż 2 miliony.

Życie zawodowe Ukrainek

Tu znowu trudno o prostą odpowiedź. Kobiety z Ukrainy mają różne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Wiele z nich pracowało przed wybuchem wojny i część z nich robi to nadal, świadcząc pracę dla swoich pracodawców z tym, że robi to zdalnie. Tak działają branże takie jak IT czy marketing. Część kobiet szuka zatrudnienia w Polsce – jeśli znają polski lub angielski, starają się dostać pracę w swoim zawodzie, a wielu polskich pracodawców jest otwartych na ich zatrudnianie. Kolejna grupa to kobiety gorzej wykształcone lub takie, które zdecydują się podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji.

Co będę robić Ukrainki?

Ukrainki, które nie znajdą pracy w swoich zawodach lub nie znają polskiego lub angielskiego trafią prawdopodobnie do tych branż, w których ciągle brakuje rąk do pracy. Są to usługi i produkcja. Panie te będą pracować w firmach sprzątających, w sklepach, na halach produkcyjnych i będą świadczyć usługi opiekuńcze – mogą zostać opiekunkami do dzieci lub do osób starszych.

Czy Ukrainki odbiorą pracę Polkom?

Czy kobiety z Ukrainy zechcą wyjeżdżać na sztelę do Niemiec? Część pewnie tak, ale nie będzie to duża grupa. Pomijając grupę, która nie chce, nie może lub nie musi pracować oraz tę, która znajdzie zatrudnienie w Polsce, zostaje już nie tak bardzo liczna grupa tych Pań, które być może rozważą wyjazd do Niemiec. Ukraińcy wciąż wierzą w szybkie zakończenie wojny i czekają na powrót do domu, w związku z czym chcą być jak najbliżej swojego kraju.

Polki mają dobrą opinię

Sam rynek opieki nad osobami starszymi jest bardzo duży, nie ma możliwości by kobiety z Ukrainy go zdominowały. Oczywiście Ukrainki zajmą część dostępnej pracy, ale polskim opiekunkom nie powinno to zaszkodzić. Po pierwsze pracy jest dużo, a po drugie polskie opiekunki zapracowały sobie na opinię rzetelnych, uczciwych i pracowitych. Wielu Niemców będzie więc wskazywało, że chce pracować właśnie z Polkami.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!